Knihárstvo Hanzlík

Chránená dielňa

Vítame Vás na stránkach Knihárstva Hanzlík.

Naša remeselná dielňa bola založená  v roku 1993 Mikulášom Hanzlíkom, ktorý vyštudoval knihársky remeselný odbor na odbornej škole vo východných Čechách. Činnosť dielne je zameraná na výrobu kancelárskych potrieb, darčekových kaziet, tubusov a venovacích dosiek a na väzbu diplomových či rigoróznych prác. Ďalej sa venujeme knihárskym prácam od opráv a viazania kníh, až po umeleckú knižnú väzbu. Našou prioritou je kvalitné prevedenie a spracovanie našich výrobkov rokmi osvedčenými technológiami a materiálmi.

Sme držiteľmi štatútu chránenej dielne, nakoľko zamestnávame zdravotne postihnutých občanov.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov je podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti  povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 zákona v počte, ktorý predstavuje 3,2 %, z celkového počtu jeho zamestnancov.

Ak zamestnávateľ z rôznych príčin nemôže zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, zákon mu umožňuje plniť tento povinný podiel náhradným plnením.

Na základe uvedeného Vám ponúkame plnenie tejto povinnosti v zmysle § 64a) citovaného zákona,  výberom produktov vlastnej výroby z našej ponuky TU